Ürün ya da hizmetlerinin fiyat duyurularını ve tanıtımları yapmak için kullandıkları insert baskı günümüzde oldukça sık kullanılmaktadır.

İndirim, kampanya ve tanıtım broşürü olarak da adlandırılabilen insert baskı özellikle marketler tarafından haftalık ya da dönemlik olacak şekilde yayınlanır. Müşterilere kolay ulaşmak ve sürekli akılda kalmak için kullanılan bu yöntem oldukça etkilidir.