Ürün ya da hizmetlerinin fiyat duyurularını ve tanıtımları yapmak için kullandıkları insert baskı günümüzde oldukça sık kullanılmaktadır.

İndirim, kampanya ve tanıtım broşürü olarak da adlandırılabilen insert baskı özellikle marketler tarafından haftalık ya da dönemlik olacak şekilde yayınlanır. Müşterilere kolay ulaşmak ve sürekli akılda kalmak için kullanılan bu yöntem oldukça etkilidir.

Bu baskıların sunduğu en büyük avantaj dönemlik kampanya tanıtımları olduğunda kısa süreli etki etmeleridir. Bu özelliği ile öne çıkan insert baskılar yoğun olarak kullanılmaktadır.

Sokakta hedef kitlenin bulunduğu lokasyonlarda dağıtım yapmak, posta kutularına insert atmak, her evin kapısına insert bırakmak da kullanılan dağıtım yöntemleri arasında yer alır. Çok seçenekli bir dağıtım ağının olması bu baskıların pazarlama açısından önemini ortaya çıkarır.Bu doğrultuda pazarlama yöntemleri arasında yer alan insert baskının kaliteli, kurumsal ve amaca yönelik tasarlanması gerektiğini vurgulamakta fayda var. Öte yandan insert adlı pazarlama materyallerinin etkisini artırmada dağıtım yönteminin de etkisi büyüktür. Örneğin dergi, gazete gibi basılı yayınların arasında dağıtılabilecek özellikte olan insert baskılar mağazada alışveriş yapan ya da mağazayı gezen müşterilere doğrudan sunulabilir.